Трудовий архів

Васильківської міськради

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Відповідно до ст. 29 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", наказу Держкомархіву України від 13.05.2002 р. № 33 „Про затвердження Примірного положення про місцеву архівну установу для централізованого тимчасового зберігання документів", з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада рішенням 16 сесії п'ятого скликання Васильківської міської ради від 09.02.2007 р. №05-16-У створено Комунальну установу «Васильківський міський трудовий архів»

Основним завданням Трудового архіву є:

- виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території міста Васильків.

- зберігання відповідно до умов, визначених Державним комітетом архівів України, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території міста Васильків ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані);

- приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Державного комітету архівів України, створення необхідного довідкового апарату до них;

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Державним комітетом архівів України порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу Васильківської міської ради описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися.

Основною функцією є:

- приймання в архів документів з особового складу, їх облік;

- забезпечення схоронності і наукове використання документів архіву;

- виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитам установ, організацій і підприємств.

 

 Трудовий архів є підзвітним, підконтрольним міській раді, та міському голові, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Станом на 01.01.2017 року в трудовому архіві перебуває 142 фондів, 142 описів.

З лютого 2007 року по грудень 2011 рік завідувачем Комунальної установи «Васильківський міський трудовий архів» працювала Соловйова Любов Григорівна

А з січня 2012 року завідувачем Комунальної установи «Васильківський міський трудовий архів» працює Павлущенко Надія Григорівна.