Трудовий архів

Васильківської міськради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 1 особа - завідувач.photo
Павлущенко Надія Григорівна

-

Призначена на посаду відповідно Контракту від 02.01.2012року

У 1983 році закінчила Каршинський кооперативний технікум, товарознавець.

Здійснює керівництво діяльністю трудового архіву. Забезпечує виконання покладених на трудовий архів завдань та схоронність документів. Здійснює виявлення та включення до джерел комплектування підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду, складає списки підприємств і установ. Приймає від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування документи з особового складу, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи, строки зберігання яких не закінчились, при ліквідації підприємства, установи, організації без правонаступників.photo
Павлущенко Надія Григорівна

-

Призначена на посаду завідувача міським трудовим архівом згідно контракту, де завідувач зобов'язується безпосередньо здійснювати управління установою, забезпечувати його діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за Комунальною установою "Васильківський міський трудовий архів" комунального майна. Завідувач підзвітний Васильківській міській раді у межах, встановлених законодавством, статутом установи та діючим контрактом.

Освіта- неповна вища, товарознавець

Завідувач здійснює поточне керівництво установою, організовує його господарську , соціально-побутову та іншу діяльність; Забезпечує складання у встановленому порядку річного плану установи та подає його на затвердження Васильківській міській раді; Звітує про виконання річного плану Васильківській міській раді; Забезпечує високоефективну і стабільну роботу установи; Збереження майна та інших матеріальних цінностей, що належать установі; Виконання встановлених Правил внутрішнього розпорядку; Дотримання правил тахніки безпеки; Дотримання правил та норм пожежної безпекиphoto

-